3 sätt att öka din försäljnings-produktivitet med 5X genom video

HOW TO: SALES

I denna artikel kommer du få de tre enkla sätt och exempel att komma igång med ditt användande av Vaam på bästa sätt, och därmed kunna öka din försäljningsproduktivitet med 5x.

Låt oss först kort prata om Varför du ska använda video i din försäljning.

Video är Naturligt

Röst och ansiktsuttryck (video ur modern synvinkel) är det sätt vi människor har kommunicerat på i tiotusentals år och något som vi lär oss i väldigt ung ålder.

Att läsa och skriva (email ur modern synvinkel) är något som den stora delen av mänskligheten max har kunnat i några hundra år, och som vi lär oss mycket senare i livet. Än idag kan hela 14% av all världens befolkning varken läsa eller skriva.

Det finns det massvis med affärsrelaterad statistik som stödjer videokommunikation. Här är tre exempel:

 • Tittare tar till sig upp till 95% av ett budskap när det är i en video, jämfört med 10% när det är text i ett mail. -Forbes
 • 80% av kunder kommer ihåg en video de har sett under den senaste månaden. -Hubspot
 • Click-through rates ökar med 65% när videos läggs till i emails. -Campaign Monitor

Låt oss nu gå igenom Hur och Vad du från och med nu ska göra för att:

 • (1) Få ut hela din potentiella försäljningsproduktivitet istället för att enbart få ut 10%
 • (2) Få tag på din drömkund som aldrig svarar
 • (3) Få fler bokade möten på ett helt automatiserat sätt

(1) Tappa inte upp till 80% av ditt budskap på grund av Ebbinghaus "Forgetting curve"

Detta exempel handlar om hur du använder Vaam i samband med att du haft möte med en ny prospekt.

Det gamla sättet att sälja

 1. Du har ett bra möte med prospekt.
 2. De vill ta dialogen framåt internt.
 3. Ni bestämmer er för att höras om 1-2 veckor.

Stort misstag! Det som händer nu:

 • På grund av hur mänskligt lyssnande funkar tar din kontaktperson till sig max 50% av det du har sagt.
 • Din kontaktperson kommer med stor sannolikhet inte ta upp detta med kollegorna direkt, utan det kommer förmodligen några dagar. Efter första dagen kommer din kontakt ha glömt bort 65% av det personen tog till sig, och efter ytterligare några dagar omkring 80%.
 • När det är dags att berätta för kollegorna internt om dig kommer din kontakt sitta på 10% av den information som du sitter på gällande värdet i dialogen. Då ska denna person på några få minuter övertyga sina kollegor om ert värde och att ni ska ta nästa steg i säljprocessen.
 • Sannolikheten att ett nästa steg kommer skjutas upp eller inte längre vara relevant är väldigt hög.

*(50% av det personen hörde) x (20% personen kommer ihåg) = *10% av all information

Det moderna sättet att sälja

 1. Du har ett bra möte med prospekt.
 2. De vill ta dialogen framåt internt.
 3. Ni bestämmer att du skickar en 2-4 minuters video med introduktion, ditt värdeskapande och nästa steg i processen.
 4. Ni hörs igen om 1-2 veckor

Det som händer nu:

 • Du gör det bekvämare och proffsigare för din kontakt att enkelt presentera dig, ditt företag och ditt värde på bästa sätt för sina kollegor.
 • Du ser till att din kontakts kollegor kommer ta till sig upp till 50% av ditt budskap, istället för 10% (alltså en ökning med upp till 5 gånger).
 • Sannolikheten att nästa steg i er process kommer vara aktuellt inom loppet av några dagar eller veckor är upp till 5 gånger större än i "Det gamla sättet att sälja".

Sammanfattning av användningsområde (1) för hur du ska använda Vaam i din försäljning

Efter dina möten med nya prospekts skickar du över en kort 2-4 minuters vaam där du introducerar dig kort för din kontakts kollegor, går igenom de viktigaste argumenten för ditt värdeskapande, och vad nästa steg i processen är för att göra fortsatt dialog så enkel och effektiv som möjligt.

På detta sätt kommer du att kunna nå fram med ditt budskap upp till 5 gånger mer effektivt.

Den vaam som du skickar kan vara generisk, dvs en video som du kommer kunna använda upprepade gånger. För dig, betyder det att det arbete du lägger ner på att spela in denna vaam kommer skapa värde till dig om och om igen.

Här ser du ett konkret exempel från min vaamigo (kollega) Ajdin Crnovic. Jag hoppas att du snor inspiration från den rakt av, men anpassar den för din produkt:

(2) Drömkunden som aldrig svarar

Det andra exemplet handlar om hur du använder Vaam för att öka sannolikheten att få respons från din drömkund som aldrig svarar när du ringer och mailar.

Det gamla sättet att sälja

 1. Du har tagit fram en lista på dina drömkunder antingen manuellt eller med ett verktyg.
 2. Du har mailat personen, enbart med text, utan att få något svar.
 3. Du har även ringt personen upprepade gånger om du har tillgång till ett nummer.

Det som händer nu:

 • Det är lättare att ignorera en säljare som bara är "en text på skärmen" eller ett "missat nummer i telefonen".
 • Det tar i snitt 18 telefonsamtal för att få tag på en köpare. Du kommer alltså behöva fortsätta ringa en massa samtal till din prospekt innan du får tag på personen.
 • 80% av alla köpare vill prata med en säljare när de är i antingen "övervägandefasen" (60%) efter att de själva gjort research eller i "beslutsfasen" (20%) när de har beslutat sig för vad för typ av produkt de vill köpa. Det betyder de med stor sannolikhet inte vill prata med dig även om du skickar dem fler mail med text.
 • Detta leder att mycket av din dyrbara tid läggs på saker som inte är möten med dina kunder.

Det moderna sättet att sälja

 1. Du har tagit fram en lista på dina drömkunder antingen manuellt eller med ett verktyg.
 2. Du har mailat personen, enbart med text, utan att få något svar.
 3. Du har även ringt personen upprepade gånger om du har tillgång till ett nummer.
 4. Du sätter igång en vaam från personen LinkedIn-profil och säger följande:

Se mall för att sälja till drömkunden.

Det som händer nu:

 • Det blir svårare att säga nej till din förfrågan att se din korta personliga video, då du ansträngt dig extra mycket.
 • Det är mycket större sannolikhet att nå fram till dina tittare med ditt budskap.
 • Återigen, du hjälper din prospekt att komma in i övervägandefasen där de faktiskt är intresserade av att prata med dig för att göra affärer.

Du kommer få fler svar än tidigare från dina drömkunder, där de antingen:

 • Tackar för att du hörde av dig men tackar nej till ett möte just nu på grund av fel timing eller att de redan har ett kontrakt med en av dina konkurrenter.
 • Är betydligt mer "varma" när du hör av dig till dem på nytt.
 • Bokar in sig på ett första 15-20 minuters möte med dig.

Sammanfattning av användningsområde (2) för hur du ska använda Vaam i din försäljning

Om du har drömkunder som du inte alls får tag på via telefon (efter ett flertal försök) eller via ett kallt text-email, skicka en personlig vaam enligt mallen ovan. Du kommer snabbt märka ett mycket bättre resultat.

(3) Få fler bokade möten - helt automatiserat

Det tredje exemplet handlar om hur du använder Vaam för att genom en till två generiska vaams få fler möten helt automatiserat.

Det gamla sättet att sälja

Via email

Du skickar manuellt, eller via ett automatiserat verktyg ut ett mail där du vill presentera dig själv och ditt bolag och boka in ett möte. Det är ett massutskick och tar inte mycket manuellt arbete för din del.

På LinkedIn

Du connectar med potentiella prospekts manuellt, eller via ett automatiserat verktyg. Du skickar någon form av intro eller säljmeddelande via text.

Det som händer nu:

 • Det är mycket lägre sannolikhet att din mottagare tar emot ditt budskap då det enbart är i text.  
 • Då 80% av alla köpare vill prata med en säljare först när de antingen är i "övervägandefasen" (60%) efter att de själva gjort research eller är i "beslutsfasen" (20%) när de har beslutat sig för vad för typ av produkt de vill köpa är det låg sannolikhet att det kommer att leda till konvertering. Ditt "Ask" (låt oss ta 15-30 minuter för ett möte) står i stor kontrast till hur mycket mottagaren faktiskt vet om dig och har tagit till sig av din information i text.
 • Du får väldigt låg konvertering på mail som leder till ett varmt möte.

Det moderna sättet att sälja

Via email

Du skickar manuellt, eller via ett automatiserat verktyg ut ett mail med tillhörande video där du vill presentera dig själv och ditt bolag och boka in ett möte. Du skriver följande:

Se mall för automatiserade möten via email.

Ditt "Ask" i denna första kontakt är att få motparten att se din korta vaam. Din video och hisspitch ska vara mellan 30-60 sekunder långt då ingen beslutsfattare kommer att ge dig mer tid i ett första mail. I din vaam säger du i princip samma sak som står i mailet, med avslutet att de ska boka ett 15-minuters möte med dig med hjälp av din CTA (Call-to-action). Så här lägger du enkelt till en CTA. Din CTA har du länkat till din kalenderbokning. Så här gör du för att komma igång med Calendly eller liknande tjänst.

På LinkedIn

Du connectar med potentiella prospekts manuellt, eller via ett automatiserat verktyg. Du skickar med en kort video till de som har accepterat din kontaktförfrågan och skriver:

Se mall för automatiserade möten via LinkedIn.

Ditt "Ask" i denna första kontakt ska vara att få motparten att se din korta video. Den bör inte vara längre än sekunder lång. Du kommer inte få mer tid från beslutsfattare i en första kontakt på LinkedIn.

I din vaam har du bra energi, berättar om dig själv och vilket värde du erbjuder till dina kunder med avslutet att de ska boka ett 15-min möte med dig med hjälp av din CTA (Call-to-action) som du har länkat till din kalenderbokning. De kommer att boka in sig om de tycker det finns relevans att lära känna varandra bättre och prata potentiella affärer.

Det som händer:

Max 30 sekunder på LinkedIn och upp till 60 sekunder på mail

Du kommer få fler svar än tidigare från dina automatiserade prospekts, där de antingen:

 • Tackar för att du hörde av dig men tackar nej till ett möte just nu på grund av fel timing eller att de redan har ett kontrakt med en av dina konkurrenter.
 • Är betydligt mer "varma" när du hör av dig till dem på nytt.
 • Bokar in sig på ett första 15-20 minuters möte med dig.

Sammanfattning av användningsområde (3) för hur du ska använda Vaam i din försäljning

Se till att ha två färdiginspelade generiska vaams som du kan sätta in i dina automations eller enkelt copy/paste på LinkedIn och mail. Genom att minska ditt första "Ask" från "Låt oss boka ett möte på 15-30 minuter" till "Se min korta 30 eller 60 sekunders video" gör du det mycket enklare för din prospekt att tacka Ja första gången.

Se till att ta en extra titt på mina konkreta exempel ovan med rätt copy och vaam. De funkar riktigt bra!

Dags att börja öka din säljproduktivitet med 5x

Du är verkligen en vinnare som vill vara i framkant med din försäljning. Nu är det dags att börja ta första stegen mot att med tiden öka din försäljningsproduktivitet med upp till 10x, och därigenom öka din försäljning.

Här kommer den matematiska uträkningen för hur detta går ihop:

Video ökar click-through rates med 65%. Alltså en ökning med 1,65.

Mottagaren tar till sig upp till 95% av en video kontra 10% i text.

 • Låt oss i detta exempel räkna på att mottagaren tar till sig 50% av din video, och att de tidigare tog till sig 20% av dina texter. Alltså en betydligt mer konservativ kalkyl.
 • Detta ger oss en ökning på 0,5/0,2 = 2,5, vilket betyder en ökning med 250%.

Genom att använda video för att "täppa till" Ebbinghaus' Forgetting curve:

 • Tidigare låg du över medel och nådde fram med 20% av budskapet, och nu når du istället fram med 50% på grund av video video.
 • Detta ger oss en ökning från 0,5/0,2 = 2,5, vilket betyder en ökning med ytterligare 250%

Detta ger oss alltså en totalökning på 1,65 x 2,5 x 2,5 ≈ 10 gånger ökad sannolikhet att nå fram med ditt budskap till din prospekt.

Vi lägger in en sista konservativ kalkyl på grund av andra variabler som kanske dyker upp i just din branch. Vi dividerar allt på två, vilket ger att utfallet ändå blir en ökning med 5x i säljproduktivitet.

Med allt detta sagt, börja med att välja ett eller två av exemplena ovan, och kom igång med Vaam. Det kommer förmodligen behövas några omtagningar i början, men vid det här laget fattar du att det kommer vara värt det😉

Använder du ännu inte Vaam regelbundet?

Signa upp dig nu, skicka några första vaams på test till en kollega internt, och börja sen din resa mot en ökad säljproduktivitet med 5x.

Do you want to book more meetings and increase sales?

Automate your outreach with LinkedIn, email, phone, and automated personalized video by using Vaam.

Try Vaam for Free
No credit card required

Let's get started with Vaam today.

Get started today to understand how easy it is

Try Vaam for Free
No credit card required